SAMO ZA PROFESIONALCE

2d i 3d modeli armatura pojednostavljuju i olakšavaju rad dizajnerima, arhitektima kao i ostalim majstorima vodoinstalaterima.
Tehnički 2d crteži su dostupni u DWG i PDF formatima. Svi 3d modeli su dostupni u OBJ i MAX formatima sa vray teksturama.

LECENCA: SLOBODNO ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU.

ARMATURE ZA KUHINJU
ARMATURE ZA KUPAONICU

Armatura #1010

#1010 PDF
2d model
3d model

Armatura #1011

#1011 PDF
2d model
3d model

Armatura #1015

#1015 PDF
2d model
3d model

Armatura #1016

#1016 PDF
2d model
3d model

Armatura #1020

#1020 PDF
2d model
3d model

Armatura #1021

#1021 PDF
2d model
3d model

Armatura #1220

#1220 PDF
2d model
3d model

Armatura #1225

#1225 PDF
2d model
3d model

Armatura #1540

#1030 PDF
2d model
3d model

Armatura #1040

#1040 PDF
2d model
3d model

Armatura #1045

#1045 PDF
2d model
3d model

Armatura #1046

#1046 PDF
2d model
3d model

Armatura #1050

#1050 PDF
2d model
3d model

Armatura #1090

#1090 PDF
2d model
3d model

Armatura #1095

#1095 PDF
2d model
3d model